Levererar till hela Sverige Fraktfritt fr. 5000kr Betala genom SveaWebPay Kundtjänst kl. 10-18 08-12 13 1777

 

Guider och tips!

Dränera Källaren och husgrunden

Att dränera om sitt hus är oftast en lönsam affär på sikt. Förutom att man minskar fuktproblem i grund och källare så förlänger man även husets livslängd.

Dränera hus utan källare

Hus utan källare är lätta att dränera om. 

Dräneringen görs genom att man gräver upp längs husgrunden så man kommer ned straxt under grundplattan (vid mark med dålig hållbarhet så gräv 30 cm utanför grunden för att minimera risken för sättningar). Schaktet bör vara ca 50 cm brett och får gärna utföras med fall mot den plats där dräneringsrören ska ledas bort från huset. 

Lägg i ett tunt lager grus eller stenkross 11/16 mm i botten av schaktet och lägg över fiberduk. var noga med att få till ett litet fall. På fiberduken lägger du sedan ett perforerat dräneringsrör varvid fiberduken viks upp och runt röret. Anledningen till att fiberduken sveps runt röret är att förhindra att jord, grus etc täpper igen dräneringshålen i röret.

På högsta punkten i dräneringsslingan (rören) monterar man en spolbrunn för att senare vid behov kunna spola rent systemet.

Koppla i hop slingan och led rören till en sandfångsbrunn (dagvattenbrunn) och från brunnen sedan ned i en stenkista eller till Kommunens dagvattennät (obs kontrollera med din Kommun vad som gäller i ditt område).

Fyll sedan igen med ytterligare makadamm 11/16 och eller 16/32 mm eller liknande (dock ej mindre än 11 mm).

 

Dränera hus med källare

För hus med källare så bör man montera en fuktskyddande skiva mot själva grunden innan man återfyller med annat material. Vi rekommenderar att man använder sig utan Pordräns system.

Se www.pordran.se för detaljerad information samt beräkning av materialåtgång. Vi har hela Podräns sortiment på lager.