Levererar till hela Sverige Fraktfritt fr. 5000kr Betala genom SveaWebPay Kundtjänst kl. 10-18 08-12 13 1777

 

Guider och tips!

Pordrän P19 100mm skiva 4,5 m² Visa full storlek

Pordrän P19 100mm skiva 4,5 m²

Pordrän P19 100 mm 4,5m² per paket dvs 5st skivor om 1200x750x100 mm. Pordrän används vid källarrenoveringar, grunder mm. På Pordräns hemsida www.pordran.se finns även en utmärkt fuktion som beräknar åtgången. Fraktfritt gäller ej vid köp av enbart Pordränskivor.

Mer detaljer

SE40001

Pordrän är den fuktskyddade skivan, en värmeisolerande dräneringsskiva där cellerna är luftfyllda som används vid till exempel källarrenovering och grunder.

Pordrän är unik i sin uppbyggnad. Varje expanderad cellplastkula är helt omsluten av ett speciellt bindemedel.
Förutom att det limmar samman cellplastkulorna förhindrar det att cellplasten absorberar fukt och vatten. Detta är mycket viktigt för materialets funktion och livslängd. Fuktiga isoleringsmaterial har mycket dåliga isoleringsegenskaper.

Pordrän har dessutom tack vare sin unika uppbyggnad en mycket hög porvolym (utrymmet mellan kulorna). Porvolymen avgör materialets dräneringsegenskaper, dvs förmågan att transportera bort vatten. Ett vanligt dräneringsmaterial är grus eller krossat stenmaterial. Detta medför genom sin tyngd, höga transport- och anläggningskostnader.

Pordrän ger denna dräneringsfunktion tillsammans med mycket god värmeisolering och ekonomi. Den används med fördel som värmeisolerande lager på utsidan av vägg under mark samt under platta på mark eller under källarbjälklag. Väggen respektive plattan blir då varm och torr.

Pordrän skyddar väggen både mot det utifrån kommande markvattnet och kondensfukten inifrån källaren. Pordrän används även vid krypgrundsisolering. Därmed förhindras fukt- och mögelskador i golvbjälklaget.
Pordrän har funnits på marknaden sedan 1965 och är således en väl beprövad produkt.
Pordrän är en miljövänlig produkt utan negativ påverkan på sin omgivning och är absolut neutral i förhållande till angränsande marklager och dess växtlighet.

OBS - Pordränpaketen måste omgående avemballeras vid mottagande (ev emballageplast ska avlägsnas). Skivorna/paketen får inte placeras i solsken.  Värmen som bildas i paketen kan annars göra att skivorna självantänder.