Levererar till hela Sverige Fraktfritt fr. 5000kr Betala genom SveaWebPay Kundtjänst kl. 10-18 08-12 13 1777

 

Guider och tips!

Bindetråd till gabion 1 kg Visa full storlek

Bindetråd till gabion 1 kg

Bindetråd som används för att motera gabioner. OBS - i våra färdiga gabionkorgar ingår bindetråd för montering av korgen. Vill man binda ihop gabioner kan det vara bra att köpa ett par extra kg tråd som tillbehör. Tråden är galvad.

Mer detaljer

SE60018

Online endast

Skapa en annorlunda och estetiskt spännande mur med gabionkorgar eller gabionnät. 
Numera finns det såväl runda som rektangulära gabioner och att kombinera dessa kan ge ett tilltalande resultat. Glöm inte att det blir snyggt att använda olika stensorter i olika färger, allt för att göra muren så intressant som möjlig. 

Gabionmuren kan ha många olika funktioner, bullerdämpande, insiktsskyddande, lastupptagande etc. 
Dessutom är det möjligt att ”beklä” betongmurar och betongväggar med smalare gabionsektioner som förankras i den bakre muren/väggen vilket ger en mycket trevlig fasad. 

Denna är dessutom inte intressant för klottrare! 

Gabioner kan användas såväl som fristående mur eller stödmur. Om gabionmuren ska fungera som stödmur kan den antingen konstrueras som en självbärande mur d.v.s. man bygger upp den med djupare korgar i bottenskiktet som sedan blir smalare ju längre upp i konstruktionen man kommer. 
Det andra alternativet är att gabionkorgarna är lika djupa oavsett skikt, men att man fäster ett geonät på baksidan av dessa som rullas horisontellt in i slänten. Denna konstruktion blir billigare då det åtgår mindre material. Förutsättningen för att det ska bli billigare är att man ej behöver schakta in extra i slänten. 

Fristående gabionmurar kan antingen byggas med tradionella gabionkorgar eller lösa nät. 

Vi rekommenderar att man i första hand använder färdiga korgar och sedankompletterar med lösa när där korgarna inte passar.

Gabionmuren har många fördelar, det är ett ekonomiskt intressant alternativ till andra murkonstruktioner, snabb att montera (gabionäten), estetiskt tilltalande och den kan dessutom användas i många olika miljöer med olika funktioner.