Levererar till hela Sverige Fraktfritt fr. 5000kr Betala genom SveaWebPay

 

Guider och tips!

Fiberduk N1 6m x 150m - FRAKTFRITT Visa full storlek

Fiberduk N1 6m x 150m - FRAKTFRITT

Fiberduk N1 6x150m av icke vävd geotextil. 90g/m2.

Alla våra fiberdukar är klassade enligt NorGeoSpec 2002 och är av samma fabrikat som används av ledande entreprenörer inom väg och anläggning. Fiberduk kallas även för geotextil och markduk.

Mer detaljer

SE10002


Från 330 kr per månad.
 • 2 167 kr - Dela upp betalningen på 3 månader (räntefritt)
 • 1 101 kr - Dela upp betalningen på 6 månader (räntefritt)
 • 568 kr - Dela upp betalningen på 12 månader (räntefritt)
 • 330 kr - Dela upp betalningen på 24 månader

Fiberduken finns i fem olika klasser, dessa är:

 • N1 - Används vid dränering och filtrering av material. T ex vid källarrenovering, under trädgårdsplattor mm.
 • N2 - Används mot material med max stenstorlek om 100 mm. T ex vid vägbygge och grunder. Fungerar även bra mot ogräs.
 • N3 - Används mot material med stenstorlek om 100 mm - 200 mm. T ex vid vägbygge. Fungerar även bra mot ogräs.
 • N4 - Används mot material med stenstorlek om större än 200 mm. T ex vid vägbygge. Fungerar även bra mot ogräs.
 • N5 - Används vid mer krävande projekt.


Användningsområden

 • Separation - vattengenomsläpplig barriär mellan olika material för att bibehålla markens bärighet
 • Filtrering - leda bort överskottsvatten för att behålla skjuvfastheten och därmed markens bärighet
 • Erosionsskydd - förhindra underminering av flodbanker och kustlinje
 • Armering -förstärkning av t.ex. branta slänter


Material

Polypropen (PP) eller polyester (PET)

Uppfyller följande normer

NorGeoSpec Profil 1-5

Beroende på tillverkningssätt talar man om två typer av geotextilier;

Icke-vävd geotextil - består av slumpmässigt orienterade fibrer som bundits samman på mekanisk, termisk eller kemisk väg. Nålfiltad geotextil är en typ av icke-vävd geotextil.

Vävd geotextil - består av trådar, band eller liknande som vävts samman i räta vinklar.

Funktioner

Separation - Genom att använda en geotextil som barriär hindras lösare eller finare material från att blandas med över- eller  underliggande lager. På så vis sätts inte de  separerade lagren igen, vattengenomsläppligheten försämras inte och ytlagrets bärighet bibehålls.

Beroende på vilket fyllnadsmaterial som skall användas indelas geotextilier för separation i fem profiler /klasser.

Med en geotextil som barriär kan man:

 1. - utföra fyllnadsarbeten med material som har bättre hållfasthet på lösare jord
 2. - ha öppnare material i undergrunden och få bättre dränering
 3. - minimera schaktningsarbete och materialåtgång

 

Filtrering - Med en geotextil som filter kan filtrering och dränering behandlas som två separata funktioner som kombineras för att leda bort överskottsvatten. Filtreringen placeras mellan jord och dränering och väljs utifrån den genomsläpplighet som önskas.

Dräneringen väljs efter förmåga att transportera vatten.

Med en geotextil som filter får man:

 • - specificerade filteregenskaper
 • - billigare dräneringsmaterial
 • - en enklare installation då mindre mängder sten och grus går åt.


Dränering - En geotextil ingår ofta som en komponent i dränering och läggs då ofta runt dräneringsrör för att förhindra att rören slammar igen.

Erosionsskydd - En geotextil kan skydda jord som utsätts för erosion av vatten. Kraftigare erosionsskydd i form av stora stenblock eller liknande kan placeras direkt på geotextilen i stället för att banken byggs upp i flera lager.

Med en geotextil som erosionsskydd slipper man

 • - arbetskrävande stenmassor
 • - problem med bankens lutning eftersom geotextil fungerar bra även i branter
 • - expertövervakning - konstruktionen är enkel
 • - arbeta med mindre stycken då geotextilen kan prefabriceras i stora enheter


Armering - För att förhindra att marken deformeras och kollapsar kan en geotextil användas som förstärkning.

Geotextilen tar upp skjuvspänningar i marken, förhindrar att de sprids uppåt genom jordlagren och stabiliserar på så sätt konstruktionen.

Med en geotextil som armering får man:

 • - en konstruktion som är miljövänlig
 • - möjlighet att välja bland en mängd olika lösningar
 • - lägre anläggningskostnader
 • - enkel hantering och smidig transport
 • - inga korrosionsproblem