Levererar till hela Sverige Fraktfritt fr. 5000kr Betala genom SveaWebPay

 

Guider och tips!

GEO nät Viagrid 20x20. Ca 4mx100m Visa full storlek

GEO nät Viagrid 20x20. Ca 4mx100m

GEO nät Viagrid 20x20. Rulle om 400 m2. OBS bredd och längd kan variera +- ca 5 cm. 

Ett geonät är en nätkonstruktion som förbättrar markens bärighet genom att låsa partiklar i jorden . Geonätet kan vara flexibelt eller styvt (med fasta knutpunkter). Användningsområden - 
Stabilisering, jordarmering i t.ex. slänter, förstärkning i stödmurar

Mer detaljer

SE60006

Online endast


Från 612 kr per månad.
  • 4 202 kr - Dela upp betalningen på 3 månader (räntefritt)
  • 2 118 kr - Dela upp betalningen på 6 månader (räntefritt)
  • 1 077 kr - Dela upp betalningen på 12 månader (räntefritt)
  • 612 kr - Dela upp betalningen på 24 månader

Ett geonät gör det möjligt att bygga stabila konstruktioner på sämre mark. Geonätet stabiliserar marken genom att låsa jordpartiklarna så att de inte kan röra sig horisontellt.

Effekten förstärks när jorden packas. 
Ett nät stabiliserar i regel ett jordlager på 30-40 cm. Flera geonät kan läggas ovanpå varandra för att förstärka djupare jordmassor. Eftersom bärigheten ökar med varje skikt kan förstärknings- och bärlagren högre upp i konstruktionen göras tunnare. 

Ett geonät har stor betydelse för konstruktionens hållbarhet. Genom att förhindra att rörelser sprids uppåt genom lagren minskar risken för sättningar. En annan effekt är att belastningen blir jämnare - tyngden sprids över ett större område, bärigheten ökar och med den ökar också konstruktionens livslängd.

Se bifogad specifikation för mer information.